TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KCS

18/09/2019

1. Mô tả công việc: – Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào trước khi nhập kho và trước khi đưa vào sản xuất. – Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm và thành phẩm tại các khâu sản xuất bằng ngoại quan...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN

14/08/2018

1. Mô tả công việc: – Tìm kiếm thông tin dự án sử dụng sản phẩm công ty đang kinh doanh (cáp điện), tiếpcận để cung cấp các thông tin về sản phẩm– Lập hồ sơ chào hàng, báo giá sản phẩm dây điện và...

1 2
Download App